Gårdsförsäljning av svensk whisky

Socialdepartementet skickade 16 december 2010 en offentlig statlig undersökning om Gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Undersökningen behandlar bland annat hur gårdsförsäljning kan bedrivas enligt EU-direktiv utan att riskera den alkoholpolitik (monopolet) som drivs för folkhälsans skull. Undersökningen har följande intressanta slutsatser. Gårdsförsäljning kan inte begränsas till alkoholdrycker som har tillverkats på den egna gården i Sverige Gårdsförsäljning […]