Ordlistan

Det är många som undrar vad olika uttryck betyder. Därför har vi sammanställt en liten ordlista där vi efter bästa förmåga förklarar whiskytermer och hur de hänger ihop. Vi försöker använda oss av svenska begrepp så långt som möjligt när vi skriver om whisky, men engelska motsvarigheter dyker ofta upp på etiketter till whiskyflaskor och kan därför vara bra att ha koll på. Kommentera gärna om du saknar en förklaring eller betydelse av något whiskyrelaterat begrepp!

Whiskyterm Översättning Förklaring
angels’ share
part nan angelen
änglarnas lott Whiskyfat avdunstar både vatten och alkohol över tid. Alkoholen dunstar precis som vanligt i högre takt än vatten. Änglarnas lott är den del som försvunnit när whiskyn är färdiglagrad.
barrel tunna Används ofta som benämning på fat som innehåller eller tidigare inrymt bourbon.
blended malt Whisky från ett fler än ett destilleri, men endast av maltwhisky. Syftet är ofta att kunna hålla en konsekvent doft- och smakprofil över tid. (Jämför med single cask och single malt.)
cask enhanced,
cask finish,
double matured
fatförädlad Whisky som lagrats i minst två olika typer av fat under sin lagringstid. Oftast whisky som legat på en typ av fat under större delen av lagringen och sedan flyttats till en annan typ av fat mot slutet. Ett exempel på detta är serien Distiller’s Edition från Diageo.
cask strength fatstyrka Whisky som inte är utspädd efter tappning från fat. Kan dock vara blandad av flera fat för att uppnå önskad alkoholhalt.
chill filtered kylfiltrerad Whisky som genomgått kylfiltrering innan buteljering. Whiskyn kyls till omkring 0°C och filteras mekaniskt från bland annat tunga fettsyror och andra större föreningar som påverkar doft och smak.
grain whisky grainwhisky Whisky destillerad av mäsk av minst ett sädesslag som inte är malt (korn). Jämför med malt whisky.
independent bottling oberoende buteljering Whisky som tappats från fat och buteljerats av en annan aktör än det producerande destilleriet. Typiskt har ett antal fat köpts loss från destilleriet för att senare buteljeras som single malt av de nya ägarna.
malt whisky maltwhisky Whisky destillerad av mäsk på malt (endast korn). Jämför med grain whisky.
non chill filtered,
un chill filtered
icke kylfiltrerad Motsatsen till kylfiltrerad. Whisky som inte är kylfiltrerad får ett naturligare och råare utryck då fler smak och doftämnen följer med hela vägen till buteljeringen.
peat torv Namnet på denna whiskyblogg och traditionellt sett ett billigt bränsle för att torka malt till whisky.
phenols fenoler En grupp molekyler som har betydelse för hur rökig en whisky upplevs. Fenoler tillkommer till whiskyn bland annat vid torveldad torkning av malten, men det finns även naturligt små halter fenoler i korn.
ppm,
parts per million
miljontedelar Ett mått på andel med miljondelsnoggrannhet. En ppm är 0,0001%. Halten fenoler i whisky mäts typiskt i ppm.
single cask Whisky från ett enstaka fat, normalt blandas flera fat. Jämför med single malt och blended malt.
single grain Grainwhisky från ett enstaka destilleri, oftast blandat av fat från flera årgångar för att hålla jämnare doft- och smakprofil över tid. Jämför med single malt.
single malt Maltwhisky från ett enstaka destilleri, oftast blandat av fat från flera årgångar för att hålla jämnare doft- och smakprofil över tid. Jämför med single cask och blended malt.
vatted malt,
vat
Blandad maltwhisky. Namnet anger inte vad som blandats i övrigt och används därför inte speciellt ofta som namn längre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *