Kategorier

Allmänna villkor

Peat.se är en satsning och ett socialt experiment genomfört av oss (Daniel och Martin). Vi har ett genuint whiskyintresse, och är därför intresserade av att andra whiskyfantaster får del av våra erfarenheter och upplevelser. Peat.se har som mål att bli självförsörjande, något som endast kan ske med hjälp av dig! Därmed följer friskrivelserna…

Rättigheter

Vi (Daniel och Martin) håller var för sig och gemensamt rättigheterna för alla blogginlägg, artiklar, undersökningar, sammanställningar och andra typer av publikationer som vi gjort publika på Peat.se. Vid det tillfälle att citat av annat verk förekommer anges (implicit eller explicit) upphovsman eller innehavare av rättigheterna i anslutning till citatet. Rättigheter till varumärken som namn på destillerier, produktserier eller andra varumärken som omnämns på Peat.se ägs av respektive innehavare av varumärket. Det förekommer (kopior på) promotionellt material i form av bilder och fotografier som gjorts tillgängliga för allmänheten att sprida. Rättigheten till bilder och fotografier av detta slag innehas av ägarna till varumärket i materialet eller i vissa fall fotografen. Vi ger ingen rätt att kopiera eller vidare sprida något innehåll från Peat.se som faller under någon typ av upphovsrätt. Vi uppmuntrar istället viral spridning av innehållet på Peat.se samt länkning till innehåll med relevant beskrivning och/eller sammanfattning.Vi ändrar inte något som publicerats på Peat.se annat än på begäran av författaren. Vi förbehåller oss rättigheten att ta bort innehåll från Peat.se om vi anser att det kan orsaka tredje part skada eller kan tolkas som uppsåt till förargelse.

Sekretess

All personinformation som anges till Peat.se är helt frivillig. Vi sprider inte personinformation till tredje part. Vi underhåller inte något register av personinformation. Vi sparar inte personinformation annat än i syfte att (på begäran) kunna förse dig med automatisk återkoppling, eller hjälpa dig med förfrågningar.

Kommentarer

Kommentarer till inlägg och sidor uppmuntras! Den första kommentaren för en specifik användare blockeras automatiskt och måste manuellt godkännas av ett redaktionellt konto. Därefter sker manuell granskning i mån av tid, oftast som en del av interaktionen med författaren av inlägget eller sidan som är föremål för kommentarer. Användare identifieras genom kombination av angivet namn och epostadress. Epostadressen används även för att söka reda på en publik avatar från tjänsten Gravatar. Samtliga kommentarer från författare på Peat.se markeras upp med en avatar som följer vår grafiska profil, med M för Martin och D för Daniel. Användandet av avatarer på Gravatar för mer personliga inlägg uppmuntras, men sker på egen risk. Peat.se godkänner inte kommentarer eller avatarer som har politisk, religiös, kränkande eller diskriminerande natur.